mpsc marathi translator syllabus

No Image

MPSC मराठी अनुवादक परीक्षा अभ्यासक्रम

MPSC मराठी अनुवादक परीक्षा अभ्यासक्रम खालीलप्रमाणे आहे. परीक्षेचे टप्पे-२१. लेखी परीक्षा – १५० गुण२. मुलाखत – ४० गुण अंतिम गुणवत्ता यादी ही वस्तुनिष्ठ परीक्षेतील व मुलाखतीतील एकत्रित गुणांवर आधारित राहील. विषयाशी संबंधित घटक यामध्ये खालील…


Chat with us