नवीन भरती

येथे तुम्हाला नवीन भरतीविषयी संपूर्ण माहिती मिळेल.

नवीन अपडेट

येथे तुम्हाला सरकारी भरती विषयी सर्व अपडेट्स मिळतील.

निकाल

येथे तुम्हाला सरकारी भरती परीक्षांचे निकाल पाहायला मिळतील.

प्रवेशपत्र

येथे तुम्हाला स्पर्धा परीक्षांचे प्रवेशपत्र/Hall-Ticket उपलब्ध असतील.

ऑनलाईन सराव परीक्षा

येथे तुम्हाला पोलीस भरती, तलाठी भरती, भूमी अभिलेख भरती, MPSC सराव परीक्षा सोडवण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रत्येक विषयानुसार सराव परीक्षा उपलब्ध आहेत.

चालू घडामोडी PDF

येथे तुम्हाला पोलीस भरती, तलाठी भरती, भूमी अभिलेख भरती, MPSC तसेच इतर सर्व भरती परीक्षांसाठी महत्वाचा असणारा विषय चालू घडामोडी विषयाच्या PDF उपलब्ध आहेत. यामध्ये चालू घडामोडी साप्ताहिके, मासिके व इतर PDF उपलब्ध आहेत.

अभ्यासक्रम

येथे तुम्हाला पोलीस भरती, तलाठी भरती, भूमी अभिलेख भरती, MPSC तसेच इतर सर्व भरती परीक्षांचा अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे.

जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF

येथे तुम्हाला पोलीस भरती, तलाठी भरती, भूमी अभिलेख भरती, MPSC तसेच इतर भरती परीक्षांच्या झालेल्या जुन्या प्रश्नपत्रिका उपलब्ध आहेत.

BTER DIPLOMA

Here you will get BTER Diploma latest updates, Syllabus, Old Question Papers PDF etc.

MSBTE DIPLOMA

Here you will get MSBTE Diploma latest updates, Syllabus, Old Question Papers PDF etc.

Contact Us

You can contact us by using following emails or you can whatsapp us.

Admin, Truexams.com

Email: admin@truexams.com

[contact-form-7 id=”47″ title=”Contact form”]

Chat with us