PH

No Image

Solutions and Ionization | द्रावणे व आयनीभवन

Table of Contents द्रावण (Solutions): दोन किंवा अधिक पदार्थाचे समांग मिश्रण म्हणजे द्रावण. हे तिन्ही अवस्थेत सापडतात. Types of Solutions in Marathi |द्रावणांचे प्रकार द्रवामध्ये स्थायू – साखरेचे पाणी द्रवामध्ये वायू – CO2 चे पाण्यातील द्रावण, पिण्याचा…


Chat with us