Mock Tests

No Image

पोलीस भरती सराव परीक्षा 06

लॉगिन करण्यासाठी येथे क्लिक करा परीक्षा देताना खालील गोष्टी लक्षात घ्या. Start Quiz वर क्लिक करा. तुमच्यासमोर सर्व प्रश्न दिसतील. तसेच शिल्लक वेळ दिसेल. सर्व प्रश्न सोडावा. Quiz Summary वर क्लिक करा. तुम्हाला तुम्ही सोडवले…


No Image

पोलीस भरती सराव परीक्षा 05

परीक्षा देताना खालील गोष्टी लक्षात घ्या. Start Quiz वर क्लिक करा. तुमच्यासमोर सर्व प्रश्न दिसतील. तसेच शिल्लक वेळ दिसेल. सर्व प्रश्न सोडावा. Quiz Summary वर क्लिक करा. तुम्हाला तुम्ही सोडवले व न सोडवले प्रश्न दिसतील….


No Image

पोलीस भरती सराव परीक्षा 04

परीक्षा देताना खालील गोष्टी लक्षात घ्या. Start Quiz वर क्लिक करा. तुमच्यासमोर सर्व प्रश्न दिसतील. तसेच शिल्लक वेळ दिसेल. सर्व प्रश्न सोडावा. Quiz Summary वर क्लिक करा. तुम्हाला तुम्ही सोडवले व न सोडवले प्रश्न दिसतील….


No Image

पोलीस भरती सराव परीक्षा 03

परीक्षा देताना खालील गोष्टी लक्षात घ्या. Start Quiz वर क्लिक करा. तुमच्यासमोर सर्व प्रश्न दिसतील. तसेच शिल्लक वेळ दिसेल. सर्व प्रश्न सोडावा. Quiz Summary वर क्लिक करा. तुम्हाला तुम्ही सोडवले व न सोडवले प्रश्न दिसतील….


No Image

पोलीस भरती सराव परीक्षा 02

परीक्षा देताना खालील गोष्टी लक्षात घ्या. Start Quiz वर क्लिक करा. तुमच्यासमोर सर्व प्रश्न दिसतील. तसेच शिल्लक वेळ दिसेल. सर्व प्रश्न सोडावा. Quiz Summary वर क्लिक करा. तुम्हाला तुम्ही सोडवले व न सोडवले प्रश्न दिसतील….


No Image

पोलीस भरती सराव परीक्षा 01

Police Bharti Online Test 01 परीक्षा देताना खालील गोष्टी लक्षात घ्या. Start Quiz वर क्लिक करा. तुमच्यासमोर सर्व प्रश्न दिसतील. तसेच शिल्लक वेळ दिसेल. सर्व प्रश्न सोडावा. Finish Quiz वर क्लिक करा. आता तुम्हाला मिळालेले…


Chat with us