भारताचे बुद्धिबळ ग्रँडमास्टर | India’s Chess Grandmaster

1 ले ग्रँडमास्टरविशवनाथन आनंद
68 वे ग्रँडमास्टरअर्जुन कल्याण
69 वे ग्रँडमास्टरहर्षित राजा (पुणे)
70 वे ग्रँडमास्टरराजा ऋत्विक
71 वे ग्रँडमास्टरसंकल्प गुप्ता
72 वे ग्रँडमास्टरमित्राभ गुहा (कोलकाता)
73 वे ग्रँडमास्टरभरत सुब्रमण्यम (चेन्नई)

सर्वात कमी वयात झालेला ग्रँडमास्टर -अभिमन्यू मिश्रा (वय 12 वर्ष)

21 वी महिला ग्रँडमास्टरदिव्या देशमुख
23 वी महिला ग्रँडमास्टरप्रियंका नुटक्की

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat with us