पोलीस भरती संपूर्ण माहिती | Police Bharti All Details

This Article Contains

महाराष्ट्र पोलीस तर्फे पोलीस कॉन्स्टेबल पदाच्या भरतीसाठी अधिकृत जाहिरात वेबसाईट वरून प्रसिद्ध करण्यात येते. या जाहिरातीमध्ये परीक्षा स्वरूप, अभ्यासक्रम, शैक्षणिक पात्रता, वय मर्यादा, शारीरिक पात्रता इत्यादी सर्व गोष्टी नमूद केल्या जातात. अधिकृत वेबसाईट policerecruitment2022.mahait.org किंवा www.mahapolice.gov.in  असणार आहे. 

Police Bharti 2024 All Details

पोलीस भरती परीक्षेतून भरण्यात येणारी पदे | Posts Filled In Police Bharti Exam

पोलीस भरती परीक्षेतून खालील पदे भरण्यात येतात. Following posts are filled by Maharashtra police Bharti exam. 

 • पोलीस शिपाई (Police Constable)
 • जिल्हा पोलीस बॅन्ड्समन (District Police Bandsman)
 • कारागृह पोलीस शिपाई (Railway Police Constable)
 • लोहमार्ग पोलीस शिपाई (Jail Police Constable)
 • जिल्हा पोलीस शिपाई चालक / लोहमार्ग पोलीस शिपाई चालक
 • राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF)

पोलीस भरती शैक्षणिक पात्रता | Police Bharti Educational Qualification

पोलीस भरतीच्या विविध पदांसाठी विविध शैक्षणिक पात्रता खाली दिली आहे. Educational qualification for various posts in Police Bharti Exam is given below. 

पोलीस शिपाई/पोलीस शिपाई चालक/सशस्त्र पोलीस शिपाई पदासाठी शैक्षणिक पात्रता | Educational Qualification for Police Constable/Police Driver/SRPF Constable

महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे अधिनियम, 1965 अन्वये प्रस्थापित केलेल्या विभागीय मंडळाकडून घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा किंवा शासनाने या परीक्षेस समकक्ष म्हणून घोषित केलेली परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. (म्हणजेच इयत्ता 12 वी किंवा समकक्ष परीक्षा पास असणे आवश्यक आहे.)
समकक्ष अर्हतेबाबत संपूर्ण माहितीसाठी खालील माहिती पहा.

Equivalent Qualification for HSC

जिल्हा पोलीस बॅन्ड्समन शैक्षणिक पात्रता | District Police Bandsman Educational Qualification

जिल्हा पोलीस बॅन्ड्समन पदासाठी 10 वी (SSC) पास असणे आवश्यक आहे.

पोलीस भरती वय मर्यादा | Police Bharti Age Limit

1. पोलीस शिपाई पदासाठी वयोमर्यादा | Age Limit for Police Constable

खुला प्रवर्ग : 18 ते 28 वर्ष
मागास प्रवर्ग : 18 ते 33 वर्ष
अधिक माहितीसाठी खालील तक्ता पहा.

Police Constable Age Limit

2. पोलीस शिपाई चालक पदासाठी वयोमर्यादा | Age Limit for Police Driver

खुला प्रवर्ग : 19 ते 28 वर्ष
मागास प्रवर्ग : 19 ते 33 वर्ष
अधिक माहितीसाठी खालील तक्ता पहा.

3. राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई पदासाठी वयोमर्यादा | SRPF Constable Age Limit

खुला प्रवर्ग : 19 ते 25 वर्ष
मागास प्रवर्ग : 19 ते 30 वर्ष
अधिक माहितीसाठी खालील तक्ता पहा.

पोलीस भरती शारीरिक पात्रता | Police Bharti Physical Requirement

1. पोलीस शिपाई पदाकरिता शारीरिक पात्रता | Physical Requirement for Police Constable

महिला उमेदवारांकरिता पुरुष उमेदवारांकरिता
उंची
155 सेमी पेक्षा कमी नसावी
165 सेमी पेक्षा कमी नसावी
छाती
---
न फुगवता 79 सेमी पेक्षा कमी नसावी व न फुगलेली छाती व फुगवलेली छाती यातील फरक 5 सेमीपेक्षा कमी नसावा.

यामध्ये देण्यात येणारी सूट खालीलप्रमाणे असेल.

Police Constable Physical Relaxation

2. पोलीस शिपाई चालक पदाकरिता शारीरिक पात्रता | Physical Requirement for Police Driver

महिला उमेदवारांकरिता पुरुष उमेदवारांकरिता
उंची
158 सेमी पेक्षा कमी नसावी
168 सेमी पेक्षा कमी नसावी
छाती
---
न फुगवता 79 सेमी पेक्षा कमी नसावी व न फुगलेली छाती व फुगवलेली छाती यातील फरक 5 सेमीपेक्षा कमी नसावा.

यामध्ये देण्यात येणारी सूट खालीलप्रमाणे असेल.

Police Driver Physical Relaxation

3. राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई पदाकरिता शारीरिक पात्रता | Physical Requirement for SRPF Police Constable

पुरुष उमेदवारांकरिता:
उंची: 168 पेक्षा कमी नसावी.
छाती: न फुगवता 79 सेमी पेक्षा कमी नसावी व फुगवलेली छाती यातील फरक 5 सेमी पेक्षा कमी नसावा.
यामध्ये देण्यात येणारी सूट खालीलप्रमाणे असेल.

Srpf Physical Relaxation

4. जिल्हा पोलीस बॅन्ड्समन पदाकरिता शारीरिक पात्रता | Physical Requirement for Bandsman

महिला उमेदवारांकरिता पुरुष उमेदवारांकरिता
उंची
155 सेमी पेक्षा कमी नसावी
165 सेमी पेक्षा कमी नसावी
छाती
---
न फुगवता 79 सेमी पेक्षा कमी नसावी व न फुगलेली छाती व फुगवलेली छाती यातील फरक 5 सेमीपेक्षा कमी नसावा.

पोलीस भरती शारीरिक चाचणी | Police Bharti Ground

1. पोलीस शिपाई पदाकरिता शारीरिक चाचणी | Physical Exam for Police Constable

 • मैदानी चाचणी / शारीरिक चाचणी एकूण 50 गुणांची असेल.
 • शारीरिक चाचणीमध्ये किमान 50% गुण मिळवणारे उमेदवार 1:10 या प्रमाणात लेखी परीक्षेस पात्र होतील.
 • लेखी परीक्षा 100 गुणांची असेल. उमेदवारांना लेखी परीक्षेमध्ये किमान 40% गुण मिळवणे अनिवार्य आहे.
अ. पुरुष उमेदवार

जे उमेदवार शारीरिक व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करतात अशा उमेदवारांनी शारीरिक योग्यता चाचणीसाठी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल. शारीरिक चाचणी खालीलप्रमाणे एकूण 50 गुणांची असेल.

Police Bharti Male Physical Test

*1600 मी*

 • 5.10 च्या आत 20 मार्क्स
 • 5.10 ते 5.30=15 मार्क्स
 • 5.30 ते 5.50=12 मार्क्स
 • 5.50 ते 6.10=10 मार्क्स
 • 6.10 ते 6.30=08 मार्क्स
 • 6.30 ते 6.50=04 मार्क्स
 • 6.50+…. =00 मार्क्स

*100 मी*

 • 11.50 पेक्षा कमी =15 मार्क्स
 • 11.50 ते 12.50 = 12 मार्क्स
 • 12.50 ते 13.50 = 09 मार्क्स
 • 13.50 ते 14.50 = 06 मार्क्स
 • 14.50 ते 15.50 = 03 मार्क्स
 • 15.50+…. = 00 मार्क्स

*गोळाफेक*

 • 8.50+… =15 मार्क्स
 • 8.50 ते 7.90 =12 मार्क्स
 • 7.90 ते 7.40 =09 मार्क्स
 • 7.40 ते 6.90 =06 मार्क्स
 • 6.90 ते 6.40 =03 मार्क्स
 • 6.40 पेक्षा कमी=00 मार्क्स
ब. महिला उमेदवार
Police Bharti Female Physical Test

*800 मी*

 • 2.50 च्या आत..= 20 मार्क्स
 • 2.50 ते 3.00 = 15 मार्क्स
 • 3.00 ते 3.10 = 10 मार्क्स
 • 3.10 ते 3.20 = 06 मार्क्स
 • 3.20 ते 3.30 = 02 मार्क्स
 • 3.30+… = 00 मार्क्स

*100 मी*

 • 14 सेकंदा च्या आत.. =15 मार्क्स
 • 14 ते 15 = 12 मार्क्स
 • 15 ते 16 = 09 मार्क्स
 • 16 ते 17 = 06 मार्क्स
 • 17 ते 18 = 03 मार्क्स
 • 18+…. = 00 मार्क्स

*गोळाफेक*

 • 6.00 मी+…. = 15 मार्क्स
 • 6.00 ते 5.50 = 11 मार्क्स
 • 5.50 ते 5.00 = 08 मार्क्स
 • 5.00 ते 4.50 = 05 मार्क्स
 • 4.50 ते 4.00 = 02 मार्क्स
 • 4.00 पेक्षा कमी = 00 मार्क्स

2. पोलीस शिपाई पदाकरिता शारीरिक चाचणी | Physical Exam for Police Constable

पोलीस शिपाई चालक पदाच्या भरती प्रक्रियेत उमेदवारांची खालीलप्रमाणे 50 गुणांची शारीरिक चाचणी घेण्यात येते.

पुरुष उमेदवार
1600 मीटर धावणे – 30 गुण
गोळाफेक – 20 गुण
एकूण – 50 गुण

महिला उमेदवार
800 मीटर धावणे – 30 गुण
गोळाफेक – 20 गुण
एकूण – 50 गुण

3. सशस्त्र पोलीस शिपाई पदाकरिता शारीरिक चाचणी | Physical Exam for SRPF Police Constable

मैदानी चाचणी / शारीरिक चाचणी एकूण 100 गुणांची असते. शारीरिक चाचणीमध्ये किमान 50% गुण मिळवणारे उमेदवार 1:10  या प्रमाणात लेखी परीक्षेस पात्र होतील. लेखी परीक्षा 100 गुणांची असेल. उमेदवारांना लेखी परीक्षेमध्ये किमान 40% गुण मिळवणे अनिवार्य असते.

जे उमेदवार शारीरिक व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करतात अशा उमेदवारांनी शारीरिक योग्यता चाचणीसाठी उपस्थित राहणे आवश्यक असते. शारीरिक चाचणी खालीलप्रमाणे एकूण 100 गुणांची असते.

Police Bharti SRPF Physical Test

पोलीस शिपाई चालक पदाकरिता कौशल्य चाचणी | Driving Test for Police Driver

 • शारीरिक चाचणी झाल्यानंतर शारीरिक चाचणीत किमान 50 टक्के गुण मिळवून लेखी चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना, वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी द्यावी लागेल. सदर दोन्ही चाचण्यांमध्ये एकत्रित किमान 40 टक्के गुण मिळवून उमेदवारास उत्तीर्ण व्हावे लागेल.
 • कौशल्य चाचणीमध्ये पुढील चाचण्यांचा समावेश असेल.
  1. हलके मोटार वाहन चालविण्याची चाचणी – 25 गुण
  2. जीप प्रकारातील वाहन चालविण्याची चाचणी – 25 गुण
 • कौशल्य चाचणी ही केवळ एक अर्हता चाचणी असून कौशल्य चाचणीत मिळालेले गुण, गुणवत्ता यादी तयार करण्यासाठी विचारात घ्यावयाच्या एकूण गुणात समाविष्ट केले जात नाहीत.

पोलीस भरती लेखी परीक्षा | Police Bharti Written Examination

1. पोलीस शिपाई/सशस्त्र पोलीस शिपाई पदाकरिता लेखी परीक्षा

शारीरिक योग्यता चाचणीमध्ये किमान 50% गुण मिळवणारे उमेदवार, संबंधित प्रवर्गांमधील जाहिरात रिक्त पदांच्या 1:10  या प्रमाणात 100 गुणांच्या लेखी चाचणीसाठी उपस्थित राहण्याकरिता बोलावण्यास पात्र असतील.

लेखी चाचणीमध्ये विचारण्यात येणारे प्रश्न बहुपर्यायी प्रकारचे असतील व ती मराठी भाषेत घेण्यात येईल, लेखी  चाचणीचा कालावधी 90 मिनिटे इतका असेल.

उमेदवारांना लेखी परीक्षेमध्ये किमान 40% गुण मिळवणे अनिवार्य आहे. लेखी परीक्षेमध्ये 40% पेक्षा कमी गुण असलेले उमेदवार अपात्र असमजण्यात येतील.

लेखी चाचणीमध्ये खालील विषय समाविष्ट असतील.

 • अंकगणित
 • बुद्धिमत्ता
 • सामान्य ज्ञान व चालू घडामोडी
 • मराठी व्याकरण

2. पोलीस शिपाई चालक पदाकरिता लेखी परीक्षा | Written Examination for Police Driver

शारीरिक योग्यता चाचणीमध्ये किमान 50% गुण मिळवणारे उमेदवार, संबंधित प्रवर्गांमधील जाहिरात रिक्त पदांच्या 1:10  या प्रमाणात 100 गुणांच्या लेखी चाचणीसाठी उपस्थित राहण्याकरिता बोलावण्यास पात्र असतील.
लेखी चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना, वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी द्यावी लागेल. दोन्ही चाचण्यांमध्ये एकत्रित किमान 40 टक्के गुण मिळवून उमेदवारास उत्तीर्ण व्हावे लागेल.
कौशल्य चाचणी ही केवळ अर्हता चाचणी असेल. हे गुण गुणवत्ता यादी तयार करण्यासाठी वापरले जात नाहीत.
कौशल्य चाचणीमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना लेखी चाचणीसाठी बोलावण्यात येते. लेखी चाचणीचा कालावधी 90 मिनिटांचा असतो व लेखी चाचणी मराठी भाषेत घेण्यात येते. सर्व प्रश्न बहुपर्यायी स्वरूपाचे असतात.

लेखी चाचणीमध्ये खालील विषय समाविष्ट असतील

 • अंकगणित
 • बुद्धिमत्ता
 • सामान्य ज्ञान व चालू घडामोडी
 • मराठी व्याकरण
 • मोटार वाहन चालविणे/वाहतुकीबाबतचे नियम
1. मराठी

समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, अलंकारिक शब्द, लिंग, वचन, संधी, मराठी वर्णमाला, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, काळ, प्रयोग, समास, वाक्प्रचार, म्हणी इत्यादी

2. सामान्य ज्ञान

विकास योजना, पुरस्कार : महाराष्ट्राचे पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार, खेळासंबंधी पुरस्कार, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, क्रीडा, खेळ व खेळाशी संबंधित चषक, प्रमुख देश व त्यांचे राष्ट्रीय खेळ, खेळ व खेळाडूंची संख्या, खेळाचे मैदान व ठिकाण, खेळ संबंधित चिन्हे व प्रतीके, महत्वाच्या स्पर्धा व ठिकाणे, आशियाई स्पर्धा, राष्ट्रकुल स्पर्धा, क्रिकेट स्पर्धा.

भूगोल:

संपूर्ण भारताचा भूगोल, महाराष्ट्राचा भूगोल.

इतिहास:

1857 चा उठाव, भारताचे व्हाइसरॉय, समाज सुधारक, राष्ट्रीय सभा, भारतीय स्वातंत्र्य लढा, ऑगस्ट घोषणा व वैयक्तिक सत्याग्रहाची चळवळ, 1909 कायदा, 1935 कायदा, हिंदुस्तान सोशालिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इत्यादी

सामान्य विज्ञान:

विविध शास्त्रे व त्यांचा अभ्यास, शास्त्रीय उपकरणे व त्यांचा वापर, शोध व त्यांचे जनक, शास्त्रीय उपकरणे व त्यांचे कार्य इत्यादी

राज्यघटना:

भारतीय राज्यघटना, राष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद, वैशिष्ट्ये, मूलभूत कर्तव्य, मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्वे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपती,    पंतप्रधान, संसद इत्यादी

पंचायत राज:

ग्राम प्रशासन, समिती व शिफारसी, घटना दुरुस्ती, ग्रामसभा व ग्रामपंचायत, ग्रामसेवक, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, गटविकास अधिकारी BDO, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामीण मुलकी व पोलीस प्रशासन इत्यादी

3. गणित

संख्या व संख्याचे प्रकार, बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, कसोट्या, पूर्णांक व त्यांचे प्रकार, अपूर्णांक व त्यांचे प्रकार, मसावि आणि लसावि, वर्ग व वर्गमूळ, घन व घनमूळ, शेकडेवारी, भागीदारी, गुणोत्तर व प्रमाण, सरासरी, काळ-काम-वेग, दशमान पद्धती, नफा तोटा,  सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज, घड्याळावर आधारित प्रश्न, घातांक व त्यांचे नियम इत्यादी

4. बुद्धिमत्ता चाचणी:

संख्यामालिका, अक्षर मालिका, वेन आकृत्या वर आधारित प्रश्न, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक लिपी, देशावर आधारित प्रश्न, नातेसंबंध, घड्याळावर आधारित प्रश्न, तर्कावर आधारित प्रश्न इत्यादी

पोलीस भरतीसाठी लागणारी कागदपत्रे | Document Required for Police Bharti

खाली दिलेली कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे आवेदन अर्ज भरण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत किंवा त्यापूर्वी उमेदवारांनी प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे.
1. SSC/HSC उत्तीर्ण प्रमाणपत्र
2. जन्मदाखला
3. रहिवाशी प्रमाणपत्र
4. जातीचे प्रमाणपत्र
5. जात-वैधता प्रमाणपत्र
6. संगणक परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (MSCIT)
7. खेळाडू प्रमाणपत्र व पडताळणी अहवाल
8. महिला उमेदवारांकरिता व अजा, अज उमेदवार वगळता इतर मागासवर्गीय उमेदवारांकरिता नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र
9. माजी सैनिकांसाठी Discharge प्रमाणपत्र
10. गृहरक्षक दलाकरिता आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र
11. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र
12. भूकंपग्रस्ताचे प्रमाणपत्र
13. पोलीस पाल्य प्रमाणपत्र
14. अनाथाबाबतचे प्रमाणपत्र
15. अंशकालीन प्रमाणपत्र
16. EWS प्रमाणपत्र
17. NCC प्रमाणपत्र
ही कागदपत्रे शासन निर्णयानुसार व परिपत्रकानुसार अंतिम निवड झाल्यानंतर तपासण्यात येतात.

पोलीस भरती शैक्षणिक पात्रता काय आहे?

१. पोलीस शिपाई / लोहमार्ग पोलीस शिपाई / कारागृह पोलीस शिपाई (Jail Police Constable)/पोलीस शिपाई चालक/सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF) साठी  १२ वी पास (HSC) असणे आवश्यक आहे

२. जिल्हा पोलीस शिपाई चालक / लोहमार्ग पोलीस शिपाई चालक साठी

 • मान्यताप्राप्त संस्थेमार्फत १२ वी पास असणे आवश्यक आहे.
 • LMV मोटार वाहन परवाना धारण करणे आवश्यक आहे. नसल्यास नियुक्तीनंतर २ वर्षांच्या आत परवाना धारण करणे आवश्यक आहे.
 • संगणक हाताळणी बाबत प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक आहे.
पोलीस भरतीसाठी वयाची अट काय आहे?
 • पोलीस शिपाई चालक : १९ वर्षे ते २८ वर्षे
 • सशस्त्र पोलीस शिपाई : १८ ते २५ वर्षे
 • मागास प्रवर्गांना त्यांच्या प्रवर्गानुसार वयामध्ये सूट
पोलीस भरतीसाठी शारीरिक पात्रता काय असते?

१. जिल्हा / लोहमार्ग पोलीस शिपाई चालक:

महिला

उंची – १५८ cm पेक्षा कमी नसावी.

पुरुष :

उंची – १६५ पेक्षा कमी नसावी.

छाती – न फुगविता ७९ cm पेक्षा कमी नसावी व फुगवून किमान ५ cm ने फुगावी.

२. SRPF :

उंची – १६८ cm पेक्षा कमी नसावी.

छाती – न फुगविता ७९ cm पेक्षा कमी नसावी व फुगवून किमान ५ cm ने फुगावी.

३. इतर पद :

पुरुष :

उंची – १६५ पेक्षा कमी नसावी.

छाती – न फुगविता ७९ cm पेक्षा कमी नसावी.

महिला :

उंची – १५५ cm पेक्षा कमी नसावी.

पोलीस भरतीसाठी अभ्यासक्रम काय असतो?

विषय                        प्रश्न संख्या           एकूण गुण

मराठी                          २५                        २५

सामान्य ज्ञान                  २५                        २५

गणित                          २५                        २५

बुद्धिमत्ता चाचणी            २५                        २५

एकूण                          १००                      १००

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat with us