चालू घडामोडी सराव परीक्षा 11

परीक्षा देताना खालील गोष्टी लक्षात घ्या.
  • Start Quiz वर क्लिक करा. तुमच्यासमोर सर्व प्रश्न दिसतील. तसेच शिल्लक वेळ दिसेल.
  • सर्व प्रश्न सोडावा.
  • Finish Quiz वर क्लिक करा.
  • आता तुम्हाला मिळालेले मार्क्स दिसून येतील. 
  • आता View Questions वर क्लिक करा. तुम्हाला तुमची बरोबर व चुकीची उत्तरे दिसतील. 
या सर्व टेस्ट एकदम फ्री आहेत.

परीक्षा सुरु करण्यापूर्वी खालील गोष्टी लक्षात घ्या.
एकूण प्रश्न: 20
एकूण वेळ: 10 मिनिटे

चालू घडामोडी सराव परीक्षा 11

Best of Luck

If you have any Question/Problem/Query, Just ask with following Platforms.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat with us