महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2021 प्रथम उत्तरतालिका प्रसिद्ध

Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination 2021

Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination 2021 - Paper 1 and Paper II - Announcement regarding First Answer Key

जाहिरात क्रमांक 64/2022 महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2021 ची प्रथम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 29 ऑक्टोबर 2022 रोजी आयोजित ‘महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा (मुख्य) स्पर्धा परीक्षा – महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा-2021 (स्थापत्य अभियांत्रिकी पेपर क्र. 1) या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2021 प्रथम उत्तरतालिका Notice

उत्तरतालिका पहा

अधिकृत वेबसाईट

Be the first to comment on "महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2021 प्रथम उत्तरतालिका प्रसिद्ध"

Leave a comment

Chat with us