राष्ट्रीय जलमार्ग । National Waterways in India

जलमार्ग क्र.मार्ग नदीएकूण लांबीराज्याचे नाव
     
NW1प्रयागराज ते हल्दियागंगा-भागीरथी-हुगळी नदीवर1620 kmउत्तरप्रदेश-बिहार-झारखंड-पश्चिम बंगाल
NH2सादिया ते धुबरीब्रह्मपुत्रा नदीवर891 kmआसाम
NH3कोल्लम ते कोट्टापूरम 205 km केरळ
NH4 काकीनाडा ते मराक्कानमकृष्णा-गोदावरी नदीवर1095 kmआंध्रप्रदेश-तामिळनाडू-पद्दुचेरी
NH5तालचर ते धमरा 623 km 
NH6लाखीपुर ते भांगा 121 km 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat with us