तलाठी भरती सराव परीक्षा 02

परीक्षा देताना खालील गोष्टी लक्षात घ्या.
  • Start Quiz वर क्लिक करा. तुमच्यासमोर सर्व प्रश्न दिसतील. तसेच शिल्लक वेळ दिसेल.
  • सर्व प्रश्न सोडावा.
  • Finish Quiz वर क्लिक करा.
  • आता तुम्हाला मिळालेले मार्क्स दिसून येतील. 
  • आता View Questions वर क्लिक करा. तुम्हाला तुमची बरोबर व चुकीची उत्तरे दिसतील. 
या सर्व टेस्ट एकदम फ्री आहेत.

तलाठी भरती सराव परीक्षा 02

Best of luck

तलाठी भरती सराव परीक्षा सोडवा

Be the first to comment on "तलाठी भरती सराव परीक्षा 02"

Leave a comment

Chat with us