पोलीस भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF । Police Bharti Old Question Papers PDF Download

Police Bharti Old Question papers PDF Download

Maharashtra Police Bharti Old Question Paper | Police Bharti Question Papers PDF Download

येथे आम्ही याआधी झालेल्या पोलीस भरतीच्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या pdf एकदम फ्री उपलब्ध आहेत. तुम्ही या pdf डाउनलोड लिंकवर क्लिक करून डाउनलोड करू शकता. खाली एकूण 147 प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत. 
Police bharti old question papers are available here. Police bharti 2016 old question papers are available in pdf to download. Police bharti 2019 old question papers pdf available to download. Here there are total 147 question papers are available to download. All pdf’s are free to download.

पोलीस भरती 2016 प्रश्नपत्रिका | Police Bharti 2016 Question Papers PDF Download

खालील तक्त्यामध्ये यापूर्वी झालेल्या पोलीस भरतीच्या प्रश्नपत्रिका म्हणजेच 2016 मध्ये झालेल्या पोलीस भरती परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत. या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात आहेत. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी दिलेल्या लिंक क्लिक करा.

In the following table old question papers of maharashtra police bharti exam are given. These question papers are of police bharti exam 2016.  These police bharti question papers are available to download in PDF format.

पोलीस भरती जिल्हा प्रश्नपत्रिका

पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका | Police Bharti 2017 Question Papers Download

खालील तक्त्यामध्ये यापूर्वी झालेल्या पोलीस भरतीच्या प्रश्नपत्रिका म्हणजेच 2017 मध्ये झालेल्या पोलीस भरती परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत. या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात आहेत. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी दिलेल्या लिंक क्लिक करा.

In the following table old question papers of maharashtra police bharti exam are given. These question papers are of police bharti exam 2017.  These police bharti question papers are available to download in PDF format.

पोलीस भरती जिल्हा डाउनलोड लिंक
अहमदनगर जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
अमरावती जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
औरंगाबाद जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
औरंगाबाद SRPF 14 भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
बीड जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
बुलढाणा जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
चंद्रपूर जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
दौंड SRPF 5 भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
दौंड SRPF 7 भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
धुळे जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
गडचिरोली जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
गोंदिया SRPF 15 भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
हिंगोली जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
हिंगोली SRPF 12 भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
जळगाव जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
जालना जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
जालना SRPF 3 भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
कोल्हापूर जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDFF
कोल्हापूर SRPF 16 भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
लातूर जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
मुंबई जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
मुंबई रेल्वे पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
मुंबई SRPF 8 भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
नागपूर जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
नागपूर रेल्वे पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
नागपूर SRPF 4 भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
नांदेड जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
नंदुरबार जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
नाशिक जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
नवी मुंबई जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
नवी मुंबई SRPF 11 भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
उस्मानाबाद जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
पालघर जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
परभणी जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
पुणे ग्रामीण पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
पुणे जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
पुणे SRPF 2 भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
रायगड जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
सांगली जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
सातारा जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
सोलापूर ग्रामीण पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
ठाणे जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
वडसा SRPF 13 भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
वर्धा जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
वाशीम जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF
यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती 2017 प्रश्नपत्रिका PDF

पोलीस भरती 2018 प्रश्नपत्रिका | Police Bharti 2018 Question Papers Download

खालील तक्त्यामध्ये यापूर्वी झालेल्या पोलीस भरतीच्या प्रश्नपत्रिका म्हणजेच 2018 मध्ये झालेल्या पोलीस भरती परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत. या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात आहेत. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी दिलेल्या लिंक क्लिक करा.

In the following table old question papers of maharashtra police bharti exam are given. These question papers are of police bharti exam 2018.  These police bharti question papers are available to download in PDF format.

पोलीस भरती जिल्हा डाउनलोड लिंक
अमरावती पोलीस चालक भरती 2019 PDF
धुळे जिल्हा पोलीस भरती 2018 PDF
नागपूर शहर पोलीस भरती 2019 PDF
नागपूर कारागृह पोलीस भरती 2019 PDF
सांगली पोलीस चालक भरती 2019 PDF
सोलापूर जिल्हा पोलीस भरती 2018 PDF
SRPF दौंड 5 भरती 2019 PDF
SRPF नागपूर 4 भरती 2019 PDF
ठाणे पोलीस चालक भरती 2018 PDF
वर्धा पोलीस चालक भरती 2019 PDF

पोलीस भरती 2019 प्रश्नपत्रिका | Police Bharti 2019 Question Papers Download

खालील तक्त्यामध्ये यापूर्वी झालेल्या पोलीस भरतीच्या प्रश्नपत्रिका म्हणजेच 2019 मध्ये झालेल्या पोलीस भरती परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत. या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात आहेत. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी दिलेल्या लिंक क्लिक करा.

In the following table old question papers of Maharashtra police bharti exam are given. These question papers are of police bharti exam 2019.  These police bharti question papers are available to download in PDF format.

पोलीस भरती जिल्हा डाउनलोड लिंक
अकोला जिल्हा पोलीस भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
औरंगाबाद जिल्हा पोलीस भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
भंडारा जिल्हा पोलीस भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
जळगाव जिल्हा पोलीस भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
कोल्हापूर जिल्हा पोलीस भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDFF
मुंबई जिल्हा पोलीस भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
नागपूर जिल्हा पोलीस भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
पालघर जिल्हा पोलीस भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
पिंपरी चिंचवड जिल्हा पोलीस भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
पुणे शहर पोलीस भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
पुणे-मुंबई-रेल्वे पोलीस भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
रायगड जिल्हा पोलीस भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
सातारा जिल्हा पोलीस भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
सोलापूर ग्रामीण पोलीस भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
SRPF 19 भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
दौंड SRPF 7 भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
नवी मुंबई SRPF 11 भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
पुणे SRPF 1 भरती 2019 प्रश्नपत्रिका PDF
औरंगाबाद पोलीस चालक भरती 2019
बीड पोलीस चालक भरती 2019
जालना जिल्हा पोलीस भरती 2019
जालना पोलीस चालक भरती 2019
कोल्हापूर पोलीस बॅन्ड्समन भरती 2019
लातूर पोलीस चालक भरती 2019
मुंबई पोलीस चालक भरती 2019
उस्मानाबाद पोलीस चालक भरती 2019
रत्नागिरी पोलीस बॅन्ड्समन भरती 2019 PDF
सांगली जिल्हा पोलीस भरती 2019 PDF
SRPF दौंड 7 भरती 2019 PDF
SRPF गोंदिया भरती 2019 PDF
SRPF मुंबई भरती 2019 PDF
SRPF नागपूर भरती 2019 PDF
SRPF पुणे भरती 2019 PDF

पोलीस भरती सराव प्रश्नपत्रिका | Police Bharti Practice Question Papers PDF Download

खालील तक्त्यामध्ये पोलीस भरती सराव प्रश्नपत्रिका प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत. येथे एकूण 35 प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत. या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात आहेत. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी दिलेल्या लिंक क्लिक करा.

In the following table Police Bharti Practice Papers are available to download. Total 35 Practice Papers are available. These police bharti question papers are available to download in PDF format.

पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका डाउनलोड लिंक
पोलीस भरती सराव पेपर 01
पोलीस भरती सराव पेपर 02
पोलीस भरती सराव पेपर 03
पोलीस भरती सराव पेपर 04
पोलीस भरती सराव पेपर 05
पोलीस भरती सराव पेपर 06
पोलीस भरती सराव पेपर 07
पोलीस भरती सराव पेपर 08
पोलीस भरती सराव पेपर 09
पोलीस भरती सराव पेपर 10
पोलीस भरती सराव पेपर 11
पोलीस भरती सराव पेपर 12
पोलीस भरती सराव पेपर 13
पोलीस भरती सराव पेपर 14
पोलीस भरती सराव पेपर 15
पोलीस भरती सराव पेपर 16
पोलीस भरती सराव पेपर 17
पोलीस भरती सराव पेपर 18
पोलीस भरती सराव पेपर 20
पोलीस भरती सराव पेपर 21
पोलीस भरती सराव पेपर 21
पोलीस भरती सराव पेपर 22
पोलीस भरती सराव पेपर 23
पोलीस भरती सराव पेपर 24
पोलीस भरती सराव पेपर 25
पोलीस भरती सराव पेपर 26
पोलीस भरती सराव पेपर 27
पोलीस भरती सराव पेपर 28
पोलीस भरती सराव पेपर 29
पोलीस भरती सराव पेपर 30
पोलीस भरती सराव पेपर 31
पोलीस भरती सराव पेपर 32
पोलीस भरती सराव पेपर 33
पोलीस भरती सराव पेपर 34
पोलीस भरती सराव पेपर 35
पोलीस भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम काय आहे?

पोलीस भरती परीक्षेमध्ये मराठी, गणित, बुद्धिमत्ता व सामान्य ज्ञान या विषयांचे प्रत्येकी 25 प्रश्न विचारले जातात. ही परीक्षा एकूण 100 गुणांची असते.

पोलीस भरती परीक्षेसाठी वयाची अट काय आहे?

पोलीस शिपाई चालक : 19 वर्षे ते 28 वर्षे
सशस्त्र पोलीस शिपाई : 18 ते 25 वर्षे
मागास प्रवर्गांना त्यांच्या प्रवर्गानुसार वयामध्ये सूट मिळते.

पुढील पोलीस भरती कधी होईल?

पोलीस भरती प्रक्रिया चालू आहे.

Be the first to comment on "पोलीस भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF । Police Bharti Old Question Papers PDF Download"

Leave a comment

Chat with us