चालू घडामोडी सराव परीक्षा 15 | Daily Current Affairs Test 15

वनरक्षक, MPSC, तलाठी भरती, पोलीस भरती तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी चालू घडामोडी  महत्वाचा विषय आहे. खाली चालू घडामोडी सर्व परीक्षा क्र. 15 दिली आहे.

परीक्षा देताना खालील गोष्टी लक्षात घ्या. 

  1. तुमचे नाव व आडनाव टाका.
  2. Start Quiz वर क्लिक करा. तुमच्यासमोर सर्व प्रश्न दिसतील. तसेच शिल्लक वेळ दिसेल.
  3. सर्व प्रश्न सोडावा.
    Finish Quiz वर क्लिक करा.
  4. आता तुम्हाला मिळालेले मार्क्स दिसून येतील.
  5. आता View Questions वर क्लिक करा. तुम्हाला तुमची बरोबर व चुकीची उत्तरे दिसतील.

चालू घडामोडी सराव परीक्षा 15

Best of Luck

You must specify a text.
You must specify a text.

Leaderboard: चालू घडामोडी सराव परीक्षा 15

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
Chat with us