संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 ची प्रथम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध

MPSC Group B and Group C Exam 2023 All Updates

MPSC Group-B and Group-C Exam 2023 All Updates

येथे तुम्हाला जा. क्र. 01/2023 महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट – क सेवा, संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 चे सर्व अपडेट्स मिळतील.

Here all updates of MPSC Group B and Group C Exam 2023 will available.

संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 ची प्रथम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध | MPSC Combine Exam 2023 Answer Key Released

02 May 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 30 एप्रिल 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र अराजपत्रीत गट-ब व गट-क सेवा, संयुक्त पूर्व परीक्षा-2023’ या स्पर्धा परीक्षेच्या वस्तुनिष्ठ स्वरूपाच्या प्रश्नपत्रिकेच्या चारही संचाच्या प्रथम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.
उत्तरतालिकेबाबत हरकती सादर करण्याची सुविधा दिनांक 07 मे 2023 पर्यंत सुरु राहील. प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका PDF डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकचा वापर करा.

MPSC Group B and Group C Combined Preliminary Exam 2023 was scheduled on 30th April 2023. The Answer Key of MPSC Combined Preliminary Exam 2023 is released by MPSC. The PDF of Question Paper and Answer Key can be downloaded with following links.

महाराष्ट्र अराजपत्रीत गट ब व गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 प्रवेश प्रमाणपत्र उपलब्ध | MPSC Combine Exam 2023 Hall Ticket Available

21 April 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत रविवार दिनांक, 30 एप्रिल 2023 रोजी नियोजित महाराष्ट्र राजपत्रित गट ब व गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 करीत उमेदवारांची प्रवेश प्रमाणपत्रे संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

Chat with us