मराठी व्याकरण – शब्दसिद्धी

शब्दांची उत्पत्ती कशी झाली हे पाहणे म्हणजे शब्दसिद्धी.

तत्सम शब्द | Tatsam Shabd

संस्कृतमधून जसेच्या तसे मराठीत आलेल्या शब्दांना तत्सम शब्द असे म्हणतात.

राजा

मंदिर

गुरु

भगवान

कन्या

महर्षि 

सन्मति

धर्म

दुष्परिणाम

संत

तिथी

जल

मंत्र

पृथ्वी

उपकार

घंटा

भोजन

नैवेद्य

विश्राम

गुलकंद

तंटा

निबंध

निस्तेज

सूर्य

पत्र

शिखर

देवर्षी

परंतु

पुण्य

प्रकाश

कर

स्वल्प

वाङनिश्चय

सूत्र

वृद्ध

गायन

बुद्धी

सत्कार

जगन्नाथ

घृणा

उत्तम

कार्य

संसार

अश्रू

तट्टीका

देवालय

कवि

मधु

पिता

होम

भूगोल

प्रसाद

वृक्ष

तारा

गंध

पिंड

ग्रंथ

पुत्र

प्रीत्यर्थ

यथामती

अभिषेक

समर्थन

दर्शन

कलश

निर्माल्य

भीती

पुरुष

अब्ज

संगती

नयन

उमेश

प्रातःकाल

आकाश

गणेश

विद्वान

भोजन

श्राद्ध

पुष्प

स्वामि

दंड

पाप

सभ्य

कविता

यद्यपी

नृप

उत्सव

 

तद्भव शब्द | Tadbhav Shabd

संस्कृतमधून मराठीत येताना बदल झालेल्या शब्दांना तद्भव शब्द असे म्हणतात.

गृह-घर

ग्रास-घास

अज्ञानी-आडाणी

धूम्र-धूर

कोमल-कोवळा

 कर्ण-कान

दीप-दिवा

मर्कट-माकड

स्वसृ-सासू

अंध-आंधळा

पय-पाणी

तकृ-ताक

भ्राता-भाऊ

मूल-मूळ

तृण-तन

अग्नी-आग

उद्यम-उद्योग

पंक-पंख

हस्त-हात

ग्राय-गाय

श्वसुर-सासरा

अश्रू-आसू

कंटक-काटा

पेटिका-पेटी

पर्ण-पान

चक्र-चाक

पाद-पाय

अंजुली-ओंजळ

क्षेत्र-शेत

दुग्ध-दूध

विनती-विनंती

शीर्ष-शिर

काम

कष्ट

ओठ

आग

   

देशी शब्द | Deshi Shabd

जे शब्द मूळ महाराष्ट्रातील रहिवाश्यांच्या बोलीभाषेतील मानले जातात त्यांना देशी शब्द म्हणतात.

घोडा

गार

धोंडा

ढेकूण

ओटा

 पोट

लाकूड

डोके

झोप

लुगडे

वांगे

उनाडकी

अबोला

झाड

रेडा

पोरकट

लूट

फटकळ

उतरंड

खुळा

ओटी

अंघोळ

रोग

ओसरी

दगड

कंबर

उडी 

ओढा

डोळा

पीठ

शेतकरी

चोर

अवकळा

चिमणी

धपाधप

वारकरी

लाजरी

बोका

आजार

मळकट

वेडा

गुडघा

धड

  

परभाषीय शब्द

परकीय भाषेतून मराठी भाषेत आलेले शब्द

कानडी शब्द | Kanadi Words in Marathi

भाकरी

तूप

कुंची

कांबळे

अक्का

अण्णा 

अडकित्ता

बांबू

विक्री

गुढी

किल्ली

चाकरी

तंदूर

आई

रजई

चिंधी

खलबत्ता

खोबरे

कणिक

उत्तप्पा

चिमटा

दाभण

गाजर

नथ

बांगडी

तांब्या

चिंच

उडिद

पाट

गाल

काका

टाळू

गादी

खिडकी

गच्ची

ताई

हंडा

चिरगुट

अप्पा

   

गुजराती शब्द | Gujarati Words in Marathi

दादर

घी

शेट

डबा

दलाल

 रिकामटेकडा

घरी

  

हिंदी शब्द | Hindi Words in Marathi

दिल

करोड

दाम

बात

भाई

 और

बच्चा

मुहवरा

नानी

इमली

तपास

 

पोर्तुगीज शब्द | Portugij Words in Marathi

बटाटा

तंबाखू

घमेले

पगार

बिजागरी

कोष्टी 

फणस

हापूस

पायरी

कोबी

मेज

लोणचे

बिस्कीट

पाव

साबण

अननस

  

फारशी शब्द | Farshi Words in Marathi

हकीकत

सामान

पोशाख

पेशवा

खाना

अब्रू 

अत्तर

सौदागर

कामगार

फडणवीस

गुन्हेगार

शरमिंदा

नोकरी

गजल

दिवाणखाना

गुलाब

बारदान

गालिचा

बाजार

जुलूम

अक्कल

हुशारी

बगिचा

बागाईत

मस्ती

दौलत

मस्करी

डावपेच

जबरी

मेवा

मिठाई

कागद

इमान

खलाशी

दवाखाना

जुलुमजबरी

अंमल

  

अरबी शब्द | Arabi Words in Marathi

मेहनत

हुकूम

खर्च

मंजूर

जाहीर

इनाम 

उर्फ

अर्ज

मनोरा

बाद

मुदत

बदल

ऐनजमाबंदी

ऐनहंगाम

ऐनआमबंदी

मालक

साहेब

 
   

तामिळी शब्द | Tamil Words in Marathi

चिल्लीपिल्ली

सार

मठ्ठा

  

 

 

तेलगू शब्द | Telagu Words in Marathi

अनारसा

ताळा

बंडी

किडूक-मिडूक

शिकेकाई

 

कोकणी शब्द | Kokani Words in Marathi

गजाली

  
  

 

   
Chat with us