निकाल

AMVI 2020 update

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षा 2020 अपडेट | MPSC Assistant Motor Vehicle Inspector Exam 2020 Updates

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2020 फेरपडताळणीकरीता अर्ज करण्यास लिंक उपलब्ध जा. क्र. 59/2021 सहायक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2020 चे गुण व स्कॅन उत्तरपत्रिका उमेदवारांच्या खात्यात उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. तसेच…

Read More

Chat with us