पोलीस भरती सराव परीक्षा 01

Police Bharti Online Test 01

परीक्षा देताना खालील गोष्टी लक्षात घ्या.
  • Start Quiz वर क्लिक करा. तुमच्यासमोर सर्व प्रश्न दिसतील. तसेच शिल्लक वेळ दिसेल.
  • सर्व प्रश्न सोडावा.
  • Finish Quiz वर क्लिक करा.
  • आता तुम्हाला मिळालेले मार्क्स दिसून येतील. 
  • आता View Questions वर क्लिक करा. तुम्हाला तुमची बरोबर व चुकीची उत्तरे दिसतील. 

पोलीस भरती सराव परीक्षा 01

Best of luck for exam.

4 Comments on "पोलीस भरती सराव परीक्षा 01"

  1. Priyanka Bahukekar | May 30, 2022 at 3:45 pm |

  2. Rjendra kundlikra rao shinde

Leave a comment

Chat with us