विज्ञान सराव परीक्षा | Science Mock Tests

MPSC परीक्षा, तलाठी भरती, पोलीस भरती व इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये विज्ञान हा महत्वाचा विषय आहे. म्हणून आम्ही विज्ञान सराव परीक्षा घेऊन आलो आहोत. या सराव परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने सोडवायच्या आहेत. टेस्ट आवडल्या तर नक्की सांगा.

In competitive exams such as MPSC exams, Talathi Bharti Exams, Police Bharti Exams and other exams Science is very important subject. To practice Science we are providing you online practice papers.

विज्ञान सराव परीक्षा 01

विज्ञान सराव परीक्षा 02

विज्ञान सराव परीक्षा 03

विज्ञान सराव परीक्षा 04

विज्ञान सराव परीक्षा 05

विज्ञान सराव परीक्षा 06

विज्ञान सराव परीक्षा 07

विज्ञान सराव परीक्षा 08

Chat with us