Category: जुन्या प्रश्नपत्रिका

पुरवठा निरीक्षक भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका | Supply Inspector Old Question Papers PDF Download

Food Inspector Old Question Papers PDF Download पुरवठा निरीक्षक भरती सरळसेवा परीक्षेत एकूण 100 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक प्रश्नासाठी 2 गुण दिले जातात. एकूण 200...

नगरपरिषद भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF । Nagar Parishad Previous Year Question Papers PDF Download

नगरपरिषद भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF । Nagar Parishad Old Question Papers PDF Download राज्य शासनाच्या नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय अधिनस्त ‘महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा’ मधील खालील संवर्गातील...

MSBTE Lab Manuals with Answer

MSBTE Diploma Lab Manuals with Answers | MSBTE Solved Lab Manuals Here Practical Lab Manuals of all semester of diploma engineering are available in PDF...

भूमी अभिलेख भरती प्रश्नपत्रिका PDF | Bhumi Abhilekh Question Papers PDF

भूमी अभिलेख विभागातील गट-क संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता दिनांक 09/12/2021 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या पदांसाठी ऑनलाईन परीक्षा दिनांक 28/11/2022 ते 30/11/2022...
Chat with us