जुन्या प्रश्नपत्रिका

Lab Manuals with Answers

MSBTE Lab Manuals with Answer

MSBTE Diploma Lab Manuals with Answers | MSBTE Solved Lab Manuals Here Practical Lab Manuals of all semester of diploma engineering are available in PDF to download. Lab Manuals of Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil…


Bhumi Abhilekh Question Paper PDF

भूमी अभिलेख भरती प्रश्नपत्रिका PDF | Bhumi Abhilekh Question Papers PDF

भूमी अभिलेख विभागातील गट-क संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता दिनांक 09/12/2021 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या पदांसाठी ऑनलाईन परीक्षा दिनांक 28/11/2022 ते 30/11/2022 या कालावधीत घेण्यात येणार आहे. भूमी अभिलेख परीक्षा एकूण 200…


Chat with us