नगरपरिषद भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF । Nagar Parishad Previous Year Question Papers PDF Download

नगरपरिषद भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF । Nagar Parishad Old Question Papers PDF Download

राज्य शासनाच्या नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय अधिनस्त ‘महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा’ मधील खालील संवर्गातील गट-क (श्रेणी अ, ब आणि क) मधील रिक्त असलेली पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. नगरपरिषद भरती 2023 साठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. खाली नगरपरिषद भरतीच्या यापूर्वी झालेल्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्या आहेत.

नगरपरिषद भरती पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका 2018 । Nagar Parishad Previous Year Question Papers 2018

येथे यापूर्वी झालेल्या नगरपरिषद भरती 2018 मध्ये झालेल्या पूर्व परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका PDF देण्यात आल्या आहेत.

नगरपरिषद भरती मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्रिका । Nagar Parishad Old Question Papers 2018

येथे यापूर्वी झालेल्या नगरपरिषद भरती 2018 मध्ये झालेल्या मुख्य परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका PDF देण्यात आल्या आहेत.

नगरपरिषद भरती मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्रिका । Nagar Parishad Old Question Papers 2018

येथे यापूर्वी झालेल्या नगरपरिषद भरती 2018 मध्ये झालेल्या मुख्य परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका PDF देण्यात आल्या आहेत.

नगरपरिषद भरती सराव परीक्षा | Nagar Parishad Mock Tests

खाली नगरपरिषद भरतीसाठी उपयुक्त अशा सराव परीक्षा देण्यात आल्या आहेत. या सराव परीक्षा एकदम निशुल्क आहेत. आणखी सराव परीक्षा लवकरच टाकण्यात येतील. टेस्ट आवडल्या तर नक्की कमेंट करा. टेस्टमध्ये काही दुरुस्त्या सुचवायच्या असतील तर कमेंटमध्ये सांगा.

Sarav Pariksha

नगरपरिषद भरती Full Lenght सराव परीक्षा | Nagar Parishad Full Length Tests

खाली नगरपरिषद भरतीसाठी उपयुक्त असणाऱ्या Full Lenght म्हणजेच 100 गुणांच्या सराव परीक्षा देण्यात आल्या आहेत. आणखी टेस्ट लवकरच टाकण्यात येतील.

अ. क्र. सराव परीक्षा टेस्ट लिंक
01
नगरपरिषद भरती सराव परीक्षा 01
02
नगरपरिषद भरती सराव परीक्षा 02
03
नगरपरिषद भरती सराव परीक्षा 03
04
नगरपरिषद भरती सराव परीक्षा 04
05
नगरपरिषद भरती सराव परीक्षा 05
06
नगरपरिषद भरती सराव परीक्षा 06
07
नगरपरिषद भरती सराव परीक्षा 07
08
नगरपरिषद भरती सराव परीक्षा 08

नगरपरिषद भरती मराठी व्याकरण सराव परीक्षा | Nagarparishad Marathi Grammar Practice Test

येथे नगरपरिषद भरतीसाठी उपयुक्त असणाऱ्या मराठी व्याकरण विषयाच्या सराव परीक्षा देण्यात आल्या आहे.

अ. क्र. सराव परीक्षा टेस्ट लिंक
01
मराठी व्याकरण सराव परीक्षा 01
02
मराठी व्याकरण सराव परीक्षा 02
03
मराठी व्याकरण सराव परीक्षा 03
04
मराठी व्याकरण सराव परीक्षा 04
05
मराठी व्याकरण सराव परीक्षा 05
06
मराठी व्याकरण सराव परीक्षा 06
07
मराठी व्याकरण सराव परीक्षा 07
08
मराठी व्याकरण सराव परीक्षा 08
09
मराठी व्याकरण सराव परीक्षा 09

नगरपरिषद भरती गणित व बुद्धिमत्ता सराव परीक्षा | Nagarparishad Math and Reasioning Practice Test

येथे नगरपरिषद भरतीसाठी उपयुक्त असणाऱ्या गणित व बुद्धिमत्ता विषयाच्या सराव परीक्षा देण्यात आल्या आहे.

अ. क्र. सराव परीक्षा टेस्ट लिंक
01
गणित व बुद्धिमत्ता सराव परीक्षा 01
02
गणित व बुद्धिमत्ता सराव परीक्षा 02
03
गणित व बुद्धिमत्ता सराव परीक्षा 03
04
गणित व बुद्धिमत्ता सराव परीक्षा 04
05
गणित व बुद्धिमत्ता सराव परीक्षा 05
06
गणित व बुद्धिमत्ता सराव परीक्षा 06
07
गणित व बुद्धिमत्ता सराव परीक्षा 07
08
गणित व बुद्धिमत्ता सराव परीक्षा 08
09
गणित व बुद्धिमत्ता सराव परीक्षा 09
10
गणित व बुद्धिमत्ता सराव परीक्षा 09
Chat with us