महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब मुख्य परीक्षा 2021 पेपर-2 (सहाय्यक कक्ष अधिकारी) उत्तरतालिका जाहीर

Maharashtra Group-B Mains Exam 2021 Paper-2 (ASO) Answer Key Released

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 31 जुलै 2022 रोजी आयोजित ‘महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब मुख्य परीक्षा-2021 पेपर-2 (सहाय्यक कक्ष अधिकारी) या परीक्षेची उत्तरतालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात उमेदवारांनी सादर केलेल्या हरकती लक्षात घेऊन आयोगाने सुधारित उत्तरतालिका प्रसिद्ध केली आहे.

अधिकृत वेबसाईट

उत्तरतालिका पहा

Be the first to comment on "महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब मुख्य परीक्षा 2021 पेपर-2 (सहाय्यक कक्ष अधिकारी) उत्तरतालिका जाहीर"

Leave a comment

Chat with us