महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF | Maharashtra Engineering Services Question Papers PDF Download

This Article Contains

ही परीक्षा एकूण तीन टप्यांत घेण्यात येते. संयुक्त पूर्व परीक्षा, प्रत्येक संवर्गाची स्वतंत्र मुख्य परीक्षा व प्रत्येक संवर्गाची स्वतंत्र मुलाखत. स्थापत्य अभियांत्रिकी, यांत्रिकी अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी तसेच विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी संवर्गातील पदांच्या भारतीकरिता एकच संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात येते.

Download MPSC Civil Engineering Services Old Question Papers PDF | Download MPSC Mechanical Engineering Services Old Question Papers PDF | Download MPSC Electrical Engineering Services Old Question Papers PDF

खालील तक्त्यांमध्ये 2011 ते 2020 मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या प्रश्नपत्रिकांच्या उत्तरपत्रिका प्रश्नपत्रिकेच्या शेवटी जोडण्यात आल्या आहेत. काही प्रश्नपत्रिकांच्या उत्तरपत्रिका उपलब्ध नाहीत.

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF 2022 | Download Maharashtra Engineering Services Old Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये 2022 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I), महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2022 PDF स्वरूपात आल्या आहेत. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी Download वर क्लिक करा.
In the following table Maharashtra engineering services preliminary and mains exam 2022 question papers are available to download.

प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 PDF
Available Soon
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2022 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2022 PDF
महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2022 PDF
महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2022 PDF

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF 2021 | Download Maharashtra Engineering Services Old Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये 2021 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I), महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2021 PDF स्वरूपात आल्या आहेत. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी Download वर क्लिक करा.
In the following table Maharashtra engineering services preliminary and mains exam 2021 question papers are available to download.

प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 PDF
Available Soon
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2021 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2021 PDF
महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2021 PDF
महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2021 PDF
महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2021 PDF
महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2021 PDF

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF 2020 | Download Maharashtra Engineering Services Old Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये 2020 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I), महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2020 PDF स्वरूपात आल्या आहेत. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी Download वर क्लिक करा.
In the following table Maharashtra engineering services preliminary and mains exam 2020 question papers are available to download.

प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2020 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2020 PDF

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF 2019 | Download MES Old Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये 2019 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I), महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II), महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I), महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2019 PDF स्वरूपात आल्या आहेत. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी Download वर क्लिक करा.
In the following table Maharashtra engineering services preliminary and mains exam 2019 question papers are available to download.

प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2019 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2019 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2019 PDF
महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2019 PDF
महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2019 PDF

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF 2018 | Download Maharashtra Engineering Services Old Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये 2018 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I), महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II), महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I), महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2018 PDF स्वरूपात आल्या आहेत. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी Download वर क्लिक करा.
In the following table Maharashtra engineering services preliminary and mains exam 2018 question papers are available to download.

प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2018 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2018 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2018 PDF
महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2018 PDF
महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2018 PDF

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF 2017 | Download Maharashtra Engineering Services Old Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये 2017 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I), महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2017 PDF स्वरूपात आल्या आहेत. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी Download वर क्लिक करा.
In the following table Maharashtra engineering services preliminary and mains exam 17 question papers are available to download.

प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2017 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2017 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2017 PDF

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF 2016 | Download Maharashtra Engineering Services 2016 Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये 2016 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I), महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2016 PDF स्वरूपात आल्या आहेत. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी Download वर क्लिक करा.
In the following table Maharashtra engineering services preliminary and mains exam 2016 question papers are available to download.

प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2016 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2016 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2016 PDF

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF 2015 | Download Maharashtra Engineering Services 2015 Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये 2015 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I), महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2015 PDF स्वरूपात आल्या आहेत. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी Download वर क्लिक करा.
In the following table Maharashtra engineering services preliminary and mains exam 2015 question papers are available to download.

प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2015 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2015 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2015 PDF

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF 2014 | Download Maharashtra Engineering Services 2014 Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये 2014 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I), महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2014 PDF स्वरूपात आल्या आहेत. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी Download वर क्लिक करा.
In the following table Maharashtra engineering services preliminary and mains exam 2014 question papers are available to download.

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF 2013 | Download Maharashtra Engineering Services 2013 Question Papers PDF

प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2014 PDF
महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2014 PDF

खालील तक्त्यामध्ये 2013 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I), महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2013 PDF स्वरूपात आल्या आहेत. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी Download वर क्लिक करा.
In the following table Maharashtra engineering services preliminary and mains exam 2013 question papers are available to download.

प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2013 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2013 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2013 PDF

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF 2012 | Download Maharashtra Engineering Services 2012 Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये 2012 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I), महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2012 PDF स्वरूपात आल्या आहेत. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी Download वर क्लिक करा.
In the following table Maharashtra engineering services preliminary and mains exam 2012 question papers are available to download.

प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2012 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर I) 2012 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (पेपर II) 2012 PDF

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF 2011 | Download Maharashtra Engineering Services 2011 Question Papers PDF

खालील तक्त्यामध्ये 2011 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2011 PDF स्वरूपात आल्या आहेत. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी Download वर क्लिक करा.
In the following table Maharashtra engineering services preliminary and mains exam 2011 question papers are available to download.

प्रश्नपत्रिकेचे नाव डाउनलोड लिंक
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2011 PDF
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2011 PDF

FAQ:

महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा अभ्यासक्रम काय आहे?

या परीक्षेचा अभ्यासक्रम पाहण्यासाठी मुख्य मेनूवरील अभ्यासक्रम (Syllabus) वर क्लिक करा. तुम्हाला MPSC च्या सर्व परीक्षांचा अभ्यासक्रम मिळेल.

महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा पद्धती कशी आहे.

ही परीक्षा एकूण तीन टप्यांत घेण्यात येते. संयुक्त पूर्व परीक्षा, प्रत्येक संवर्गाची स्वतंत्र मुख्य परीक्षा व प्रत्येक संवर्गाची स्वतंत्र मुलाखत. स्थापत्य अभियांत्रिकी, यांत्रिकी अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी तसेच विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी संवर्गातील पदांच्या भारतीकरिता एकच संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात येते.

दिलेल्या प्रश्नपत्रिका कोणत्या वर्षीच्या आहेत?

2011 ते 2020 मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या प्रश्नपत्रिकांच्या उत्तरपत्रिका प्रश्नपत्रिकेच्या शेवटी जोडण्यात आल्या आहेत. काही प्रश्नपत्रिकांच्या उत्तरपत्रिका उपलब्ध नाहीत.

इतर MPSC परीक्षांच्या PDF कोठे मिळतील?

सर्व MPSC परीक्षांच्या PDF मिळवण्यासाठी वरती एक लिंक दिली आहे. त्यावर क्लिक करून सर्व PDF मिळवा किंवा वरील मुख्य मेनू वर क्लिक करून जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF वरती क्लिक करा.

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat with us