पोलीस भरती सराव परीक्षा 06

परीक्षा देताना खालील गोष्टी लक्षात घ्या.
  • Start Quiz वर क्लिक करा. तुमच्यासमोर सर्व प्रश्न दिसतील. तसेच शिल्लक वेळ दिसेल.
  • सर्व प्रश्न सोडावा.
  • Quiz Summary वर क्लिक करा.
  • तुम्हाला तुम्ही सोडवले व न सोडवले प्रश्न दिसतील.
  • Finish Quiz वर क्लिक करा.
  • आता तुम्हाला मिळालेले मार्क्स दिसून येतील. 
  • आता View Questions वर क्लिक करा. तुम्हाला तुमची बरोबर व चुकीची उत्तरे दिसतील. 
या सर्व टेस्ट एकदम फ्री आहेत.

पोलीस भरती सराव परीक्षा 06

BEST OF LUCK

Leaderboard: पोलीस भरती सराव परीक्षा 06

maximum of 50 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Be the first to comment on "पोलीस भरती सराव परीक्षा 06"

Leave a comment

Chat with us