तलाठी भरती सराव परीक्षा 01

परीक्षा देताना खालील गोष्टी लक्षात घ्या.
  • Start Quiz वर क्लिक करा. तुमच्यासमोर सर्व प्रश्न दिसतील. तसेच शिल्लक वेळ दिसेल.
  • सर्व प्रश्न सोडावा.
  • Quiz Summary वर क्लिक करा.
  • तुम्हाला तुम्ही सोडवले व न सोडवले प्रश्न दिसतील.
  • Finish Quiz वर क्लिक करा.
  • आता तुम्हाला मिळालेले मार्क्स दिसून येतील. 
  • आता View Questions वर क्लिक करा. तुम्हाला तुमची बरोबर व चुकीची उत्तरे दिसतील. 

एकूण प्रश्न 100
एकूण वेळ दोन तास

Best of Luck

You must specify a text.
You must specify a text.

Leaderboard: तलाठी भरती सराव परीक्षा 01

maximum of 100 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
Chat with us