वनरक्षक जुन्या प्रश्नपत्रिका PDF | Forest Guard Old Question Papers PDF Download

Download Forest Guard Previous Years Question Papers PDF 2023| Vanrakshak Old Question Papers PDF

वन विभागातील विविध संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी भरती 2023 ऑनलाईन परीक्षा ही दिनांक 31/7/2023 ते 11/8/2023 घेण्यात आली आहे. या परीक्षा तीन शिफ्टमध्ये घेण्यात आली आहे. या सर्व प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 01 August 2023 Shift III
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 02 August 2023 Shift I
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 02 August 2023 Shift II
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 02 August 2023 Shift III
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 03 August 2023 Shift II
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 03 August 2023 Shift III
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 04 August 2023 Shift I
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 04 August 2023 Shift II
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 04 August 2023 Shift III
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 07 August 2023 Shift I
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 07 August 2023 Shift II
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 07 August 2023 Shift III
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 08 August 2023 Shift I
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 08 August 2023 Shift II
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 08 August 2023 Shift III
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 09 August 2023 Shift I
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 09 August 2023 Shift II
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 10 August 2023 Shift I
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 10 August 2023 Shift III
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 11 August 2023 Shift I
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 11 August 2023 Shift II
वनरक्षक भरती परीक्षा पेपर 11 August 2023 Shift III

Download Forest Guard Previous Years Question Papers PDF 2019| Vanrakshak Bharti Question Papers PDF

येथे वनरक्षक भरती 2019 या वर्षी झालेल्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या PDF एकदम फ्री उपलब्ध आहेत. तुम्ही या PDF डाउनलोड लिंकवर क्लिक करून डाउनलोड करू शकता.

Here question papers of Forest Guard Bharti are available to download in PDF format. Forest Guard exam 2019 Question papers are available in PDF. Forest Guard Previous years question papers available in PDF.

वनरक्षक भरती प्रश्नपत्रिका

वनरक्षक भरती सराव परीक्षा | Vanrakshak Sarav Test

खाली वनरक्षक भरतीसाठी उपयुक्त असणाऱ्या Full Length म्हणजेच 120 गुणांच्या सराव परीक्षा देण्यात आल्या आहेत. आणखी टेस्ट लवकरच टाकण्यात येतील. Vanrakshak Online Practice papers are made available below. These practice papers contains 120 Questions.

अ. क्र. सराव परीक्षा टेस्ट लिंक
01
वनरक्षक भरती सराव परीक्षा 01
02
वनरक्षक भरती सराव परीक्षा 02
03
वनरक्षक भरती सराव परीक्षा 03
04
वनरक्षक भरती सराव परीक्षा 04
05
वनरक्षक भरती सराव परीक्षा 05
06
वनरक्षक भरती सराव परीक्षा 06
07
वनरक्षक भरती सराव परीक्षा 07
08
वनरक्षक भरती सराव परीक्षा 08
15 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat with us