कृषी सेवक जुन्या प्रश्नपत्रिका | Krushi Sevak Old Question Papers PDF Download

नमस्कार मित्रांनो Truexams.com पोर्टलवर तुमचे स्वागत आहे. कोणतीही स्पर्धा परीक्षा देताना प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप, अभ्यासक्रम,इत्यादी गोष्टींची संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. यासाठी मागील वर्षी झालेल्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका आपल्या जवळ असणे आवश्यक आहे.
येथे आम्ही याआधी झालेल्या भरतीच्या प्रश्नपत्रिका PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या pdf एकदम फ्री उपलब्ध आहेत. या प्रश्नपत्रिकेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. तुम्ही या pdf डाउनलोड लिंकवर क्लिक करून डाउनलोड करू शकता.
खालील तक्त्यामध्ये 2012, 2013, 2014 साली झालेल्या कृषीसेवक भरतीच्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

Below krushisevak old question papers are given to download. Download krushi sahayyak previous years question papers pdf. 

Krushi Sevak Papers 2014 PDF Download । कृषी सेवक भरती 2014 प्रश्नपत्रिका

अ. क्र. जिल्हा निवड समिती डाउनलोड लिंक
01
गडचिरोली कृषीसेवक भरती पेपर 2014 PDF
02
नाशिक कृषीसेवक भरती पेपर 2014 PDF
03
परभणी कृषीसेवक भरती पेपर 2014 PDF
04
यवतमाळ कृषीसेवक भरती पेपर-1 2014 PDF
05
यवतमाळ कृषीसेवक भरती पेपर-2 2014 PDF
06
यवतमाळ कृषीसेवक भरती पेपर-3 2014 PDF

Krushi Sevak Papers 2013 PDF Download । कृषी सेवक भरती 2013 प्रश्नपत्रिका

अ. क्र. जिल्हा निवड समिती डाउनलोड लिंक
01
पुणे कृषीसेवक भरती पेपर 2013 PDF

Krushi Sevak Papers 2012 PDF Download । कृषी सेवक भरती 2012 प्रश्नपत्रिका

अ. क्र. जिल्हा निवड समिती डाउनलोड लिंक
01
कोल्हापूर कृषीसेवक भरती पेपर 2012
8 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat with us